Söka böcker

Böcker kan ge en översikt över ditt ämne. För att hitta böcker söker du i bibliotekskataloger.

Börja gärna i GIH:s bibliotekskatalog för att se vilka böcker som finns här på biblioteket. Eftersom GIH biblioteket är Sveriges enda specialbibliotek inom idrottsområdet finns här mycket material som inte finns någon annanstans.

Till GIH:s bibliotekskatalog

För att se vilka böcker som finns på andra bibliotek kan du söka i Libris, den nationella bibliotekskatalogen. Se också bibliotekets webbsida Sök böcker för ännu fler bibliotekskataloger.

Till Libris

Till sidan Sök böcker 

När du hittat en bok vars innehåll stämmer med ditt ämne kan du förmodligen hitta mer bra lästips i litteraturförteckningen (oftast längst bak i boken).  

Du kan även hitta vissa böcker och rapporter i fulltext. Fulltext innebär att hela texten finns tillgänglig på internet, ofta som pdf-dokument. Några exempel på var du kan hitta böcker i fulltext på internet:  

Google Books Hela eller delar av böcker på webben.

Uppsatser.se Examensarbeten från svenska högskolor och universitet bl a GIH:s examensarbeten från 2005 och senare. Äldre arbeten finns inte i fulltext, men du kan söka i vår bibliotekskatalog och låna dem på biblioteket.

Avhandlingar.se Svenska doktors- och licensiatavhandlingar.

Många myndigheter och organisationer ger ut rapporter och andra skrifter i fulltext. Några exempel: 

Skolverket

Folkhälsomyndigheten

Statens offentliga utredningar (SOU)

Riksidrottsförbundet


Läs om hur du söker efter artiklar i tidskrifter.

Sök böcker

Sök böcker
Sök böcker på GIH eller i andra biblioteks kataloger.

Sök böcker