Definiera ditt ämne - hitta sökord

För att få fram lämplig litteratur till tidigare forskning behöver du hitta bra ord och begrepp att söka på, både på svenska och engelska.

Definiera ämnet

Innan du börjar söka litteratur till uppsatsen måste du ha klart för dig vad du ska skriva om. Skriv gärna ner en kort förklaring av ditt ämne. Använd dig av facklitteratur, uppslagsverk eller ordböcker.  

Detta arbete kan du sedan använda dig av som en del i uppsatsens inledning och bakgrund.

Hitta bra sökord  

Vilka ord kan vara lämpliga att söka på för att du ska hitta bra litteratur till din uppsats? 

Att hitta lämpliga sökord är lättare om du har formulerat syfte och frågeställningar till uppsatsen. Utgå från dina frågeställningar eller din definition av ämnet och fundera över vilka sökord som skulle kunna fungera för att hitta bra litteratur.

Tänk också på:

  • synonymer
  • över- och underordnade begrepp
  • översättningar till engelska

Dessa sökord kommer att bilda utgångspunkten vid dina kommande databassökningar. Lexikon och ordböcker kan användas för att slå upp och översätta ämnesorden. Fackordböcker behöver ofta användas eftersom många ämnesord är specifika för idrott- och hälsoområdet och därför inte står i vanliga ordböcker eller lexikon.

Läs mer om hur du kan hitta bra ämnesord

Läs om hur du söker efter böcker, rapporter och uppsatser