biblioteket

Nyheter

  • Så refererar du enligt APA: workshop

    Workshop för dig som är student onsdag 3 maj klockan 12.30—13.30 i i sal 1504 . Öva dig i referenhantering inför framtida akademiskt skrivande. Välkomm...

    Bibliotek

  • Kom igång och skriv!

    Lunchföreläsning för dig som är student onsdag 5 april klockan 12.15 på zoom . En kvart med tips och övningar på hur du kan komma över skrivblockeringa...

    Bibliotek