Äldre böcker om sjukgymnastik

GIH-bibliotekets äldre boksamling om sjukgymnastik, hälsolära och hydroterapi har blivit katalogiserad och går nu att hitta i Libris och GIH:s bibliotekskatalog.

Äldre läderband i bibliotekets bokmagasin

Katalogiseringsprojekt slutfört

Under augusti och september har företaget Btj katalogiserat tre av bibliotekets äldre avdelningar som tidigare inte har funnits i GIH-bibliotekets bokkatalog eller i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Det är avdelningarna för sjukgymnastik, hälsolära och hydroterapi, som innehåller knappt 1000 böcker från framför allt 1800- och 1900-talet på många olika språk.

Nu kan forskare och andra intresserade hitta historiska böcker som tidigare var undangömda och forska vidare i ämnet.

 

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:30 Okt 2023