Our researchers at GIH

Here you will find the HPI group's researchers at GIH.

Professors

 • Professor emeritus

  bjorn.ekblom@gih.se

  070-726 72 82

 • Gästprofessor, ämnesområdesansvarig för psykologi

  magnus.lindwall@gih.se

  08-120 53 700

Researcher

 • Affilierad forskare

  amanda.lonn@gih.se

  08-120 53 715

 • Docent, studierektor, högskolelektor

  elin.ekblombak@gih.se

  08-120 53 861

 • Postdoktor

  emil.bojsen.moller@gih.se

  08-120 53 746

 • Docent, högskolelektor

  erik.hemmingsson@gih.se

  08-120 53 783

 • Affilierad forskare

  kate.bolam.enarsson@gih.se

  08-120 53 839

 • Docent, högskolelektor

  lena.kallings@gih.se

  08-120 53 824

 • Prefekt för Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, docent

  victoria.blom@gih.se

  08-120 53 842

PhD students