Stipendier

GIH utlyser stipendier varje vår och höst.

När utlysningen öppnar skickas ett informationsmejl ut till alla studenter om vilka stipendier som är öppna för ansökan.

Information om GIH:s stipendiefonder och vilka som kan söka dem, kan du läsa om längre ned på denna sida.

Ansökan

Du söker från via ett digitalt ansökningssystem där du registrerar dig själv innan ansökan. Länk till ansökningssystem

Ansökan är öppen mellan 29 mars - 21 april 2017.

Om du behöver detaljerad hjälp för att fylla i ansökan, läs då på denna sida "Ansökningsprocess".

Registerutdrag för att visa uppnått resultat kan begäras ut på UFA eller på Biblioteket.

Godkänt resultat ska ha uppnåtts samtliga tidigare läsår vid GIH motsvarande 60 hp per läsår fram till höstterminen 2015/vårterminen 2016.

Det går att få stipendium en gång per år ur varje fond.

Beslut om stipendium för våren 2017 meddelas i ansökningssystemet, datum är ej fastställt.

Försäkran

För att din ansökan skall vara giltig behöver du fylla i en försäkran och lämna i receptionen senast den 21 april 2017.

Försäkran blankett.pdf

Utbetalning och redovisning

Granskning, bedömning och beslut tar cirka 2 månader. Utbetalning av beviljade stipendier görs ungefär en månad efter beslut.

Efter erhållet stipendium skall redovisning göras i det digitala stipendiesystemet om kvittofilen inte går att ladda upp i systemet kan du mejla den till stiftelsenamnden@gih.se OBS skriv i mejlet att kvittona tillhör din redovisning och skriv ditt ansökningsnummer. Datum för redovisning är:

  • höststipendier 12 juni förlängd redovisningstid
  • vårstipendier 31 december 

Instruktioner för att redovisa stipendier.pdf

 

Fonder

FondÄndamål

Astrid ”Johnny” Anderssons fond

Enligt testator ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Stipendiet ska användas till in- eller utrikesstudieresor avseende gymnastik eller idrott eller annat som rör Gymnastik- och idrottshögskolans verksamhet.

Läs mer på sidan Astrid "Johnny" Anderssons fond

Elin Johnsons fond

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan för student inom programutbildning, på grund- och avancerad nivå samt vid utbildning på forskarnivå. Utländska studenter som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande i samverkan med GIH ska särskilt beaktas.

Läs mer på sidan Elin Johnsons fond och Samfonden

Samfonden Samma som Elin Johnsons fond
Karin Ljungwaldhs fond

Enligt testator ska stipendier ur fonden utdelas till kvinnliga studenter vid ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan. 85 % av disponibelt belopp skall avsättas för detta ändamål.

Enligt testators vilja ska stipendier ur fonden utdelas som resestipendier till kvinnliga lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Av disponibelt belopp skall 15 % avsättas för detta ändamål.

Läs mer på sidan Karin Ljungwaldhs fond

Överste och Fru Adolf Johnssons fond

Enligt testators vilja ska medel ur fonden utdelas efter förslag av lärarkollegiet som stipendier åt behövande, duktiga studenter på så sätt att det årligen disponibla beloppet till stipendier blir lika stort för kvinnliga och manliga studenter.

Läs mer på sidan Överste och fru Adolf Johnssons fond

Frågor

Om du har frågor som du inte hittar svar på dessa sidor, mejla nämndens stiftelsenamnden@gih.se

 

Ledamöter

Länk till sidan Stiftelsenämndens ledamöter.

Adress till denna sida: www.gih.se/stipendier

Stipendier

Du som GIH-student kan söka stipendier. Ansökan är öppen mellan 29 mars och 21 april 2017. (icon) Läs mer om hur du ansöker