GIH-forskare i laboratoriet

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar vid den Akademiska högtiden på förmiddagen 14 maj. Fri entré! (icon) Till öppna föreläsningar

Sen anmälan - kurser

Vi öppnar åtta fristående kurser inom olika områden för sen anmälan - sök innan 31 maj. (icon) Sök fristående kurs

Sök Lärarlyftet II

Arbetar du som lärare utan rätt behörighet? Sök någon av Lärarlyftets kurser på GIH. (icon) Sök innan 31 maj

Lediga anställningar

GIH söker två adjunkter och tre lektorer, alla i idrottsvetenskap. Sök senast 22 och 24 maj! (icon) Till lediga anställningar

Hedersdoktor

Den 14 maj utses David Costill till GIH:s hedersdoktor i samband med lärosätets akademisk högtid. (icon) Om den akademiska högtiden

Almedalen 2016

GIH:s seminarium om Cykla och gå för klimat och välmående samt Motion och mental hälsa. (icon) Seminarium 5 juli i Visby

GIH i media