Idrott, fysisk aktivitet och hälsa

GIH bedriver utbildning och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Sedan 2010 har GIH egna forskarexamensrättigheter och 2013 utsågs fotbollstränare Pia Sundhage till hedersdoktor.

Vid GIH finns flera vetenskapliga discipliner representerade. I relation till området idrott, fysisk aktivitet och hälsa är forskningen organiserad i de tre inriktningarna:

Exempel på forskning är LIV-projekten som mäter svenska folkets kondition och levnadsvanor. Det är tredje gången denna undersökning sker vilket bidrar till att resultat under de 23 år som testerna genomförts kan jämföras. I Scapis-studien följs ett stort antal medelålders män och kvinnor under många år för att försöka förstå uppkomsten av olika främst hjärt- och kärlrelaterad patologi, men även för andra sjukdomar, såsom depressioner, lungsjukdomar med mera. Även stillasittandets hälsofara har det forskats kring på GIH.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå - för dig som vill fördjupa dig och bidra med ny kunskap inom idrottsvetenskap.

Utbildning på forskarnivå

Adress till denna sida: www.gih.se/forskning

Försökspersoner sökes

Ibland söker vi försökspersoner till olika forskningstudier.

(icon) Se aktuella försöksstudier

Sök särskild kompetens

Sök på kompetensprofil för att hitta en forskare eller lärare vid GIH inom ett särskilt ämnesområde. (icon) Till söksidan