Uthyrning av lokaler för fritidsaktiviteter, konferenser och kurser

För att minska spridningen av coronaviruset har GIH beslutat att stänga lokalerna för hyresgäster. Receptionen i huvudentrén tar emot besök av enskilda men är inte öppen för allmänheten. Detta beslut gäller från onsdag den 18 mars. GIH hoppas på förståelse för detta beslut.

Gymnastik- och idrottshögskolan erbjuder extern bokning av lokaler för fritidsaktiviteter, konferenser och kurser, kvällstid vardagar samt helger, och i begränsad omfattning även dagtid vardagar. Om du hyr lokaler på kvällar och helger måste du kvittera ut en nyckeltagg. Se instruktioner nedan.  


Foto: Akademiska hus, Ola Kjelbye

Planering av lokalbokning löper terminsvis, då undervisning alltid går före. Schemat är vanligtvis färdigt i juli respektive december inför kommande termin.

Lokaler

Vi har ett stort utbud av lokaler för fysisk aktivitet, både ute och inne.

Lärosalarna och styrelserummet passar för konferenser, presskonferenser och andra typer av möten. Huvudbyggnaden är nyrenoverad, se bilder på denna sida.

Restaurangen kan hyras. Kontakta restauratören för mer information.

Pris

Från och med den 1 juli 2019 gäller dessa priser för uthyrning.

Vid bokning av minst 100 timmar per termin vid samma beställningstillfälle utgår ett rabatterat pris om 10 procent per timme. Vid bokning av 200 timmar utgår ett rabatterat pris om 20 procent per timme.

Avbokning ska inkomma skriftligen till GIH senast 14 dagar innan avtalad bokning. I annat fall utgår full ersättning.

Nedanstående lokaler kan bokas till följande taxor:

Lokal kr/timme vardag kr/timme lör-sön Platser
Gymnastiksal 1 675 805  
Gymnastiksal 2 675 805  
Idrottshall 1 745 880  
Idrottshall 2 745 880  
Idrottshall 3 845 975  
Dansstudion 570 705  
Endast omklädningsrum/st 280 405  
Lärosal 1305 460 590 30
Lärosal 1309 460 590 30
Styrelserum 1418  460 590 20
Lärosal 1504 460 590 30
Lärosal 1505 510 640 90
Lärosal 1506 520 650 64
Lärosal 2303 505 635 30
Lärosal 2247 515 645 30
Villa Jönsson*** - - -
Aula 965 1030 280
Grupprum 3303 270 330 12
Grupprum 3305 330 390 14
Grupprum 3306 330 390 14
Grupprum 2236 335 390 14
GIH-badets bassänger* - -  
Tennisbanorna/st 335 385  
Wembley gräsplan** 440 495  

* Uthyrning av GIH-badet har upphört. Efter ombyggnationen som är klar 1 september 2019 så hänvisar vi till Stockholms idrottsförvaltning.
** Uthyrning av Wembley gräsplan kan endast ske efter samråd med Akademiska hus.
*** Uthyrning av Villa Jönsson har upphört, då den nyttjas som kontor av GIH för närvarande.

Information om lokalbokning och priser

Då det varit stölder och skadegörelser är GIH tvungna att stänga dörrarna till idrottsentrén under kvällar och helger. Det medför att de som hyr lokaler måste kvittera ut en nyckeltagg hos vaktmästeriet.

Utkvittering av nyckeltaggar

Uthyrningsregler;

Rutiner för hyra av lokal

OBS! GIH:s personal kan läsa på intranätet om villkoren för anställda att hyra lokal.

Kontaktperson

Patrik Nilsson 

lokaluthyrning@gih.se

Adress till denna sida: www.gih.se/uthyrning

Restaurang GIH