UTbildningPlugga till idrottslärare vid GIH

Vill inspirera nya generationer till rörelseglädje? Som idrottslärare utvecklar du barn och unga genom att ge dem värdefulla verktyg för ett hälsosamt liv. På Gymnastik- och idrottshögskolan kan du läsa till ämneslärare mot både grund- och gymnasieskola.

Ämneslärarprogrammet mot årskurs 7–9 är på 240 högskolepoäng och ger dig möjlighet att bli du lärare i idrott och hälsa mot grundskolan på bara fyra år.

Anmälan till GIH:s ämneslärarprogram görs på antagning.se. Där kan du även följa din anmälan och ta del av och svara på ditt antagningsbesked.

Vill du jobba med idrott och ungdomar? Då är ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan något för dig. Programmet är på 300–330 högskolepoäng.

Elever och lärare i klassrum

jobb & KarriärGoda möjligheter på arbetsmarknaden

En examen på GIH har högt anseende och ger dig fina möjligheter på arbetsmarknaden. Som tvåämneslärare har du en bra grund för att undervisa på både i grundskolan och på gymnasiet. Du kan även välja att studera vidare och forska.

under studiernaÄmneslärarprogrammets andra ämne

Som student på ämneslärarprogrammet är det obligatoriskt att läsa ett andra ämne. GIH samarbetar med Södertörns högskola och Stockholms universitet, vilket gör att du får uppleva även andra lärmiljöer.

Så tycker våra lärarstudenter

Sofia ericsson:"Jag vill locka ut idrottsintresset hos unga"

Erik Peterson

Erik Peterson:"Idrottsintresset skapar samhörighet"

Anna Olsson:"Jag vill förmedla att träning och rörelse är för alla"