Specialidrott 1

Kurspaket, 60 hp

Brinner du för idrott? Vi erbjuder ett kurspaket inom specialidrott. Kurserna innehåller både teoretiska och praktiska moment, omfattar tillsammans 60 högskolepoäng och kan läsas på antingen halvfart eller helfart.

Fördjupa dig i specialidrott

Med våra kurser i specialidrott får du fördjupad kunskap om träningslära, idrottspsykologi, prestation och ledarskap. Kurserna leds av lärare och forskare med hög idrottslig och vetenskaplig kompetens. De är specialiserade inom sina ämnesområden, kunniga inom idrottens frågor och bedriver i många fall aktiv forskning.

På GIH möts du av en genuin idrottsmiljö där vi delar ett gemensamt intresse för idrott och hälsa.

Det här kurspaketet är för dig som läser till, eller redan är lärare i idrott och hälsa och vill komplettera med specialidrott.

Kurserna vänder sig också till dig som redan idag arbetar som tränare eller lärare i specialidrott och vill bredda din kompetens och utveckla dina färdigheter och kunskaper inom idrott och träningslära.

Kurspaketet söks under vårens antagningsperiod och börjar på höstterminen. Alla kurser i kurspaketet ges även som fristående kurser.

Kurser på höstterminen

Följande kurser ges under höstterminen

Kursen är för dig som vill få en grundläggande kunskap om träningslära och om olika idrotters kravprofiler. Du lär dig vilka egenskaper som krävs för att bli framgångsrik beroende på den undersökta idrottens specifika utmaningar och krav. Med utgångspunkt i vetenskapliga databaser får du söka, värdera och tillämpa vetenskap för att ta fram kravprofiler för olika sporter.

Kursen vänder sig till dig som i tränarrollen vill lära dig utforma individanpassad träning för styrketräning, konditionsträning och sprintträning utifrån vetenskaplig grund. Praktisk träning varvas med grundläggande teori inom styrka, kondition och sprint. Stor vikt läggs vid förmåga att instruera, observera och korrigera praktiska träningspass.

Kursen innehåller följande områden:

 • idrottspsykologins vetenskapliga grunder, kunskapsfält och forskningsmetoder,
 • individ, grupp- och hälsoperspektiv
 • idrottspsykologi ur tränings- och tävlingsperspektiv,
 • framtagning av fallstudier med koppling mellan teori och praktik utifrån litteratur och egen erfarenhet.

Kursen innehåller undervisning och examination inom följande områden:

 • Psykologiska egenskaper
 • Psykologisk färdighetsträning
 • Idrottspsykologisk metodik

Kurser på vårterminen

Följande kurser ges under vårterminen.

Kursen innehåller följande områden:

 • Kvalitetssäkring inom fysisk testning
 • Teori och metodik - tester för mätning av aerob effekt och kapacitet
 • Teori och metodik - tester för mätning av anaerob effekt och kapacitet
 • Teori och metodik - tester för mätning av styrka, effektutveckling och snabbhet
 • Teori och metodik - tester för mätning av Rörlighet
 • Teori och metodik - tester inom antropometri
 • Analyser av pacing inom olika idrottskategorier
 • Analyser av matcher och träning inom lagidrotter
 • Genomförande av ett begränsat antal fysiska tester i laboratorium eller fältmiljö

Kursen innehåller följande områden:

 • Träningsplanering - teoretiska grunder och principer
 • Formtoppning - teoretiska grunder
 • Träningsplanering och formtoppning - litteratursökning
 • Träningsplanering och formtoppning - konditionsidrotter
 • Träningsplanering och formtoppning - lagidrotter
 • Träningsplanering och formtoppning - styrkeidrotter
 • Träningsplanering och formtoppning - racketsporter
 • Kombinationsträning av styrka och uthållighet för lagidrotter
 • Gästföreläsningar inom träningsplanering och formtoppning

Kursen innehåller följande områden:

 • ledarskap (och dess koppling till arbets- och organisationspsykologi),
 • ACT,
 • grupprocesser i teori och praktik,

Kursen innehåller följande områden:

 • OBM,
 • grundläggande teorier inom arbets- och organisationspsykologi,
 • genus, jämlikhet, jämställdhet, mångfald och inkludering,
 • observationsmetodik

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:12 Okt 2023