Professionell bedömning inom idrott och rörelse

7.5 högskolepoäng.

Deltid 50%.

Välkommen till en kurs som syftar till att skapa större medvetenhet kring frågor som rör vad, hur och varför vi bedömer i olika idrottsrelaterade verksamheter. Under kursen får du möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för olika bedömningsformer och traditioner. Du får tillfälle att diskutera och reflektera över etiska dimensioner och pedagogiska konsekvenser av bedömningar som sker i idrotts- och rörelsepraktiker.

Anmälan öppnar 16 sep

Spara till kalender

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 sep

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Vår 2025, vecka 4

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Anmälningskod

  GIH-25F27

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Om kursen

Du får även möjlighet att utveckla dina färdigheter att göra professionella bedömningar med utgångspunkt i den egna praktiken. Tillsammans problematiserar och diskuterar vi de följder som bedömningar kan få samt hur bedömningar kan utformas för att vara ändamålsenliga.

Kursen genomförs under tio veckor med 50 procents studietakt. Undervisningen genomförs på plats på GIH

Kursens innehåll i korthet

 • Bedömningsformer, -traditioner och -kontexter.
 • Etiska dimensioner och pedagogiska konsekvenser av bedömningar.
 • Tillförlitliga och giltiga bedömningar.
 • Teorier och metoder för bedömning och utvärdering.
 • Konsekvenser av urval och selektering.
 • Bedömning inom idrottslig verksamhet.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 sep

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Vår 2025, vecka 4

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Anmälningskod

  GIH-25F27

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Senast ändrad:22 Jul 2024