Intervention och implementering

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om vanligt förekommande risker för ohälsa samt hur hälsofrämjande insatser kan utformas på olika arenor utifrån de folkhälsopolitiska målen.

Anmälan öppnar 16 sep

Spara till kalender

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 sep

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Vår 2025, vecka 18

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursansvarig

  Gisela Nyberg

 • Anmälningskod

  GIH-25F35

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Om kursen

Kursen syftar till att ge kunskap om hur insatser för att främja fysisk aktivitet, livsstil och hälsa i olika miljöer kan utformas på ett långsiktigt hållbart sätt, samt hur dessa insatser kan utvärderas både kvalitativt och kvantitativt.

Kursen erbjuder även grundläggande kunskap i hälsoekonomiska beräkningar för att motivera implementering av hälsofrämjande åtgärder, samt kunskap om att stödja argumentation utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv mot insatser som i ett långsiktigt perspektiv förebygger ohälsa.

Undervisningen som sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 sep

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Vår 2025, vecka 18

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursansvarig

  Gisela Nyberg

 • Anmälningskod

  GIH-25F35

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Senast ändrad:10 Jul 2024