Hälsoekonomi

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Ekonomi spelar en allt större roll i det hälsofrämjande arbetet. I den här kursen får du lära dig grunderna i hälsoekonomi, såsom kostnaderna för ohälsa, hälsoekonomiska beräkningsmodeller, samt frågor gällande etik och prioriteringar.

Anmälan öppnar 16 sep

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 sep

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Vår 2025, vecka 13

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Anmälningskod

  GIH-25F16

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Minst 7,5hp inom huvudområdet idrottsvetenskap.

Om kursen

I kursen Hälsoekonomi presenteras och diskuteras allmänna hälsoekonomiska begrepp och teorier. Även ekonomiska faktorers samband med hälsa, olika hälsoekonomiska beräkningsmodeller, samt relevanta etiska problem och utmaningar, speciellt när de ekonomiska resurserna är begränsade tas upp.

Olika hälsoinsatser diskuteras och relateras till kostnader, för att på så sätt skapa en hälsoekonomisk argumentation, speciellt i relation till insatser som förebygger ohälsa. Undervisningen är anpassade för att främja diskussion, till exempel om hur olika aktörer inom hälsa många gånger tvingas till svåra prioriteringar och avväganden.

Kurslitteraturen har valts för att ge en god orientering om kunskapsområdet. Kursen är campusförlagd och ges på dagtid.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 sep

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Vår 2025, vecka 13

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Anmälningskod

  GIH-25F16

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Minst 7,5hp inom huvudområdet idrottsvetenskap.

Senast ändrad:12 Jun 2024