Beteendeförändring

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Kursen vänder sig till dig som vill lära mer om mänskliga beteendemönster, hur de vidmakthålls och hur de kan påverkas. Kursen bidrar både till personlig utveckling och möjlighet att utveckla färdigheter inom centrala metoder för att kunna stötta andra i beteendeförändring.

Anmälan öppnar 16 sep

Spara till kalender

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 sep

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Vår 2025, vecka 8

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursansvarig

  Victoria Blom

 • Anmälningskod

  GIH-25F33

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Engelska 6/B.

Om kursen

Fokus i kursen är att öka kunskap om inlärningspsykologi; vad driver våra beteendemönster? Varför fastnar vi ibland i icke gynnsamma beteenden? Hur kan vi underlätta beteendeförändring för både oss själva och andra?

Kursen är en möjlighet att utveckla kunskap om och färdigheter i tillämpad beteendeanalys, kognitiv-beteendeterapeutiska tekniker och motiverande samtal. Verktyg som är användbara i många olika sammanhang där arbete med beteendeförändring kan vara av intresse, exempelvis inom hälso- och sjukvård, skolan och företagshälsovård.

Vi kommer varva teoretisk kunskap med praktiska moment, med stor betoning på färdighetsträning.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 sep

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Vår 2025, vecka 8

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursansvarig

  Victoria Blom

 • Anmälningskod

  GIH-25F33

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Engelska 6/B.

Senast ändrad:10 Jul 2024