Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

90 högskolepoäng, 1,5 år, studier på heltid

Vill du undervisa barn och unga i idrott och hälsa? Här kan du komplettera din tidigare idrottsutbildning och bli behörig ämneslärare i idrott och hälsa.

Bygg på din idrottsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som har en idrottsutbildning och nu vill bli behörig att arbeta som lärare i idrott och hälsa med inriktning mot grundskolan eller gymnasiet.

Programmet innehåller både utbildningsvetenskapliga områden, UVK, och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Utbildningen är campusförlagd på heltid under tre terminer. För att du ska få möjlighet att praktiskt omsätta dina kunskaper och utveckla en grundläggande förmåga att undervisa, har du en period med praktik varje termin. GIH samarbetar med skolor i Stockholmsområdet där praktiken genomförs.

Studierna i utbildningsvetenskap är obligatoriska för alla blivande lärare i Sverige och innehåller kunskapsområden som är viktiga för läraryrket, exempelvis skolans värdegrund, undervisningskunskap, specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap, bedömning och betygsättning.

Karriärvägar

Efter examen från den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, är du ämneslärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa.

Din inriktning blir årskurs 7–9 eller gymnasieskolan, beroende på om du tidigare har läst 90 eller 120 högskolepoäng.

Mer information

Vill du ha mer information om kompletterande pedagogisk utbildning? På GIH:s kurswebb kan du läsa mer om utbildningens innehåll, se utbildningsplan, förkunskapskrav och anmälningsinformation.

Programblad

Hitta på sidan

Nyfiken på GIH? Kom på Öppet hus!

På Öppet hus den 23 mars 2023 får du veta mer om våra utbildningar och träffa lärare och studenter.

JORUN FALCH:"Att plugga på GIH är det bästa beslut jag fattat"

MArtin Segerlund:"Jag vill göra idrott till det roligaste skolämnet"

Erik Peterson:"Idrottsintresset skapar samhörighet"

Senast ändrad:5 Jan 2023