Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

90 högskolepoäng, 1,5 år, studier på heltid

Vill du undervisa barn och unga i idrott och hälsa? Här kan du komplettera din tidigare idrottsutbildning och bli behörig ämneslärare i idrott och hälsa.

Bygg på din idrottsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som har en högskoleutbildning i idrott och nu vill bli behörig att arbeta som lärare i idrott och hälsa med inriktning mot grundskolan eller gymnasiet.

Programmet innehåller både

  • den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, och
  • verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Utbildningen är campusförlagd på heltid under tre terminer. För att du ska få möjlighet att praktiskt omsätta dina kunskaper och utveckla en grundläggande förmåga att undervisa, har du en period med praktik varje termin. GIH samarbetar med skolor i Stockholmsområdet där praktiken genomförs.

Studierna i utbildningsvetenskap är obligatoriska för alla blivande lärare i Sverige och innehåller kunskapsområden som är viktiga för läraryrket. Här får du möjlighet utveckla dina yrkeskompetenser som lärare, såsom ledarskap, kommunikation, samarbete och kritiskt tänkande.

Karriärvägar

Den kompletterande pedagogiska utbildning på GIH ger dig de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som krävs för att du ska kunna arbeta som lärare inom idrott och hälsa. Efter examen är du ämneslärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa.

Din inriktning blir årskurs 7–9 eller gymnasieskolan, beroende på om du tidigare har läst 90 eller 120 högskolepoäng.

Mer information

Programblad

Läs mer på kurswebben

Vill du ha mer information om kompletterande pedagogisk utbildning? På GIH:s kurswebb kan du läsa mer om utbildningens innehåll, se utbildningsplan, förkunskapskrav och anmälningsinformation.

Hitta på sidan

Nyfiken på GIH?

Enligt våra studenter finns här en speciell atmosfär och stämning, den så kallade GIH-andan. Här går du på en renodlad idrottshögskola där du delar ditt största intresse med andra studenter.

Anna Olsson:"Jag vill förmedla att träning och rörelse är för alla"

Erik Peterson:"Idrottsintresset skapar samhörighet"

Sofia ericsson:"Jag vill locka ut idrottsintresset hos unga"

Senast ändrad:4 Maj 2023