Hälso­promotions­programmet

180 högskolepoäng, 3 år, studier på heltid

Vill du arbeta förebyggande med hälsofrågor? På hälsopromotionsprogrammet lär du dig hjälpa människor att må så bra som möjligt.

GIH utbildar framtidens hälsovetare

Rollen som hälsovetare blir allt viktigare när livsstilsrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa ökar i alla åldrar. På hälsopromotionsprogrammet får du en helhetssyn på hälsa. Du lär dig om hälsofrämjande och hälsopreventiva insatser och om sambandet mellan varje individs hälsa och hela organisationers produktivitet och lönsamhet.

– Jag tycker om att vi har mycket praktisk undervisning, som till exempel konditionsträning, men det som är mest spännande är att lära sig hur allt hänger ihop. Att först få den vetenskapliga, teoretiska grunden, och sen omsätta det i praktiska övningar – det är jättefascinerade!

Värdefulla praktiska erfarenheter varvat med teori

I utbildningen får du ett bredare, vetenskapligt förankrat perspektiv på vad hälsa är. Du får läsa kurser inom:

 • Näringslära
 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Beteendeförändring
 • Styrketräning och rörelselära
 • Anatomi och fysiologi
 • Vetenskapliga metoder

Under utbildningen får du värdefulla praktiska erfarenheter av att leda fysisk aktivitet för personer i alla åldrar och att arbeta med fysisk aktivitet på recept (FaR). Du får formulera, kvalitetssäkra, genomföra och utvärdera hälsorelaterade projekt tillsammans med olika arbetsgivare.

GIH är en högskola med stark forskningsanknytning och som student här får du tillgång till den senaste forskningen inom ditt område. Efter utbildningen ska du kunna följa den idrottsvetenskapliga kunskapsutvecklingen inom hälsopromotivt och hälsopreventivt arbete eftersom du ska arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt i ditt yrke.

– Lärarna är superbra, och det är roligt att de uppmärksammas även utanför GIH. Till exempel hade vi en föreläsare som bara några timmar efter att hon stod i vårt klassrum var med i tv och pratade om det som vi just lärt oss. Då känner man verkligen att man lär från de bästa.

Karriärvägar

Efter utbildningen kommer du att ha gedigen kunskap i arbete som främjar hälsa och förhindrar ohälsa och du kommer ha en djup insikt i kunskapsområdet ”Health promotion”. Du kommer vara väl förberedd för att utveckla och genomföra hälsorelaterade projekt inom exempelvis kommun, region, skola, företagshälsovård eller ett större privat företag.

En examen från hälsopromotionsprogrammet ger dig många valmöjligheter. Du kan bland annat arbeta:

 • med friskvård inom kommun och privat sektor
 • med hälsofrågor och fysisk aktivitet på recept inom sjukvården
 • som idrottskonsulent, rörelsepedagog, hälsopedagog eller hälsovetare
 • som avancerad PT i gymsektorn
 • med eget företag i den växande hälsosektorn

Du kan även välja att studera vidare och läsa en master i idrottsvetenskap på GIH, eller komplettera din utbildning med vår KPU för att bli ämneslärare i idrott och hälsa.

Mer information

Vill du veta hur programmets kurser är fördelade under utbildningen? Se en översikt av vilka kurser som ges de olika terminerna.

Läs mer på kurswebben

På GIH:s kurswebb kan du läsa ännu mer om utbildningens innehåll, se utbildningsplan, förkunskapskrav och anmälningsinformation.

Hitta på sidan

Nyfiken på GIH?

Enligt våra studenter finns här en speciell atmosfär och stämning, den så kallade GIH-andan. Här går du på en renodlad idrottshögskola där du delar ditt största intresse med andra studenter.

Studierektorn har ordet

"När fysisk och psykisk ohälsa ökar, behöver vi jobba mer hälsopromotivt, det vill säga gå in med insatser innan personer blir sjuka. Som hälsovetare bidrar du med värdefull kunskap om just detta."

Maria Fernström, studierektor

Eva sundqvist olmos:"Jag pluggar något som är viktigt på riktigt"

Malk Malki:"Som hälsovetare har du många möjligheter"

Caroline Sellbrandt:"Den här utbildningen ligger verkligen i tiden"

Senast ändrad:29 Maj 2023