Bli idrottslärare

Vill inspirera nya generationer till rörelseglädje? Som idrottslärare utvecklar du barn och unga genom att ge dem värdefulla verktyg för ett hälsosamt liv. På GIH kan du läsa till ämneslärare mot både grund- och gymnasieskola.

Lärare instruerar för studenter i idrottshall

Ämneslärarprogrammet mot årskurs 7–9

Studenter vid plintar i idrottshall

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan

Hitta på sidan

Senast ändrad:10 Jan 2023