Ämneslärar­programmet mot gymnasieskolan

300–330 högskolepoäng, 5–5,5 år, studier på heltid

Är du intresserad av idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du arbeta med att inspirera unga? Då är ämneslärarprogrammet inom idrott och hälsa mot gymnasieskolan på GIH något för dig.

Bästa grunden för framtidens idrottslärare

På GIH utbildar vi lärare för att undervisa i idrott och hälsa. Utbildningen leds av lärare och forskare med hög vetenskaplig, idrottslig och pedagogisk kompetens, vilket ger dig en värdefull verktygslåda för att undervisa barn och ungdomar.

Blandning av teori och praktik

Du som student ges bästa tänkbara förutsättningar att utveckla ett självständigt och reflekterande förhållningssätt till den aktuella forskningen och utbildningen. Genom hela utbildningen arbetar du med metodik och didaktik, vilket hjälper dig att utveckla din verktygslåda för att leda och undervisa.

Ämneslärarutbildningen är uppbyggd av ämneskunskaper, utbildningsvetenskap och praktik. Du läser två olika ämnen. Vid sidan av ämnet idrott, som du läser sammanlagt två år, studerar du också ett andra ämne i 3-4 terminer, beroende på vilket ämne du väljer. Valet av ditt andra ämne görs under studiernas gång och andra behörighetskrav kan förekomma då.

Idrottsvetenskap innehåller både teoretiska och praktiska studier. I de teoretiska studierna ingår pedagogik, hälsa och humanbiologi. Idrottslära omfattar teori och praktik i bland annat bollspel, gymnastik, friidrott, rörelse, dans och friluftsliv med studieutflykter i skog-, vatten- och fjällmiljöer. Många av kurserna i idrottslära bygger på ditt praktiska deltagande för att kunna inhämta kunskaper.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen genomförs praktik – så kallad verksamhetsförlagd utbildning – där du får handledning av erfarna lärare och möjlighet att praktisera dina kunskaper på skolor runt om i Stockholmsområdet. Praktiken är sammanlagt en hel termin, men den delas upp så att du får möjlighet att möta skolelever vid olika tillfällen under utbildningen.

Karriärvägar

En examen på GIH har högt anseende och ger dig fina möjligheter på arbetsmarknaden. Som tvåämneslärare har du en bra grund för att undervisa på både grundskolan och gymnasiet. Du kan även välja att studera vidare och forska.

Mer information

Vill du ha mer information om ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan? På GIH:s kurswebb kan du läsa mer om utbildningens innehåll, se utbildningsplan, förkunskapskrav och anmälningsinformation.

Programblad

Hitta på sidan

Andra ämnet

Som student på ämneslärar-programmet är det obligatoriskt att läsa ett andra ämne. GIH samarbetar med Södertörns högskola och Stockholms universitet, vilket gör att du får uppleva även andra lärmiljöer.

Nyfiken på GIH? Kom på Öppet hus!

På Öppet hus den 23 mars 2023 får du veta mer om våra utbildningar och träffa lärare och studenter.

JORUN FALCH:"Att plugga på GIH är det bästa beslut jag fattat"

Anna Olsson:"Jag vill förmedla att träning och rörelse är för alla"

Erik Peterson:"Idrottsintresset skapar samhörighet"

Senast ändrad:17 Jan 2023