Ämneslärar­programmet mot årskurs 7-9

240 högskolepoäng, 4 års studier på heltid.

Vill du föra vidare rörelseglädje till nya generationer? Genom fyra års studier kan du bli lärare i idrott och hälsa mot årskurs 7–9.

Bli idrottslärare på fyra år

På GIH har vi lång erfarenhet av att utbilda ämneslärare i idrott och hälsa. Ämneslärarprogrammet i idrott och hälsa mot årskurs 7–9 är en utbildning på fyra år där du tar examen som tvåämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9, och blir behörig att undervisa även på gymnasiet i ditt huvudämne.

Utbildningen leds av lärare och forskare med hög vetenskaplig, idrottslig och pedagogisk kompetens, vilket ger dig en värdefull verktygslåda för att undervisa barn och ungdomar.

Tack vare att GIH är en renodlad idrottshögskola får du en djup förståelse av ämnet idrott och hälsa. På campus finns även fullt utrustade laboratorier, idrottshallar och gym som hjälper till att göra undervisningen mer levande och ger dig bra möjligheter att omsätta teorier i praktik.

–Jag längtade efter att göra mer nytta och ville gärna jobba med barn och ungdomar. Eftersom jag alltid brunnit för träning och rörelse, blev jag nyfiken på GIH. Jag hade hört mycket gott om skolan och kände att lärarutbildningen skulle passa mig.

En bra mix av teori och praktik

Du som student ges bästa tänkbara förutsättningar att utveckla ett självständigt och reflekterande förhållningssätt till idrott och hälsa. Genom hela utbildningen arbetar du med teori, didaktik och metodik, vilket hjälper dig att utveckla din förmåga att leda och undervisa.

Ämneslärarutbildningen mot årskurs 7-9 är uppbyggd av kurser i ämneskunskap, det vill säga idrott och hälsa och det andra ämne du väljer, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning.

Kurserna i idrott och hälsa, innehåller både teoretiska och praktiska moment. Du får lära dig om pedagogik, hälsa och humanbiologi tillsammans med praktisk idrottslära där bland annat bollspel, gymnastik, friidrott, rörelse, dans och friluftsliv ingår. Delar av friluftsutbildningen genomförs i sjö- och skogsmiljö.

Vid sidan av ämnet idrott och hälsa, studerar du också ett andra ämne. Valet av ditt andra ämne görs under studiernas gång och andra behörighetskrav kan förekomma då.

Under utbildningen genomförs praktik – så kallad verksamhetsförlagd utbildning – där du får handledning av erfarna lärare och möjlighet att använda dina kunskaper och färdigheter i en verklig miljö.

Alla studenter som läser till lärare i Sverige får läsa utbildningsvetenskap, även kallad den utbildningsvetenskapliga kärnan. Här får du möjlighet utveckla dina yrkeskompetenser som lärare, såsom ledarskap, kommunikation, samarbete och kritiskt tänkande.

5 anledningar att plugga till idrottslärare på GIH

  1. Du får ta del av specialiserad kunskap i idrott och hälsa, vilket ger dig en djup förståelse av ämnet.
  2. Vi lägger stor vikt vid pedagogik för att hjälpa dig att utveckla effektiva undervisningsfärdigheter och strategier.
  3. Programmet innehåller praktiska moment, vilket gör att du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper och färdigheter.
  4. GIH är en högt ansedd idrottshögskola och har ett starkt rykte för att producera högkvalitativ forskning inom idrott och hälsa.
  5. Du får utmärkta jobbmöjligheter tack vare den stora efterfrågan på kvalificerade och skickliga ämneslärare inom idrott och hälsa.

Karriärvägar

En examen från GIH värderas högt. Efter avslutad utbildning får du examen som tvåämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 med goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Du kan även välja att studera vidare. Efter din utbildning är du behörig till masterstudier i idrottsvetenskap här på GIH.

Mer information

Vill du veta hur programmets kurser är fördelade under utbildningen? Se en översikt av vilka kurser som ges de olika terminerna.

Läs mer på kurswebben

På GIH:s kurswebb kan du läsa ännu mer om utbildningens innehåll, se utbildningsplan, förkunskapskrav och anmälningsinformation.


Hitta på sidan

Nyfiken på GIH?

Enligt våra studenter finns här en speciell atmosfär och stämning, den så kallade GIH-andan. Här går du på en renodlad idrottshögskola där du delar ditt största intresse med andra studenter.

Anna Olsson:"Jag vill förmedla att träning och rörelse är för alla"

Erik Peterson:"Idrottsintresset skapar samhörighet"

Sofia ericsson:"Jag vill locka ut idrottsintresset hos unga"

Senast ändrad:23 Nov 2023