Ämneslärar­programmet mot årskurs 7-9

240 högskolepoäng, 4 års studier på heltid.

Vill du inspirera ungdomar till rörelseglädje? Genom fyra års studier kan du bli lärare i idrott och hälsa mot årskurs 7–9, och föra vidare dina erfarenheter till nya generationer.

Gedigen grund för framtiden

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7–9 förbereder dig för en yrkesverksamhet som tvåämneslärare i grundskolan.

Du får både den praktiska erfarenhet och de teoretiska verktyg som du behöver för att kunna undervisa, och en gedigen grund för yrket som idrottslärare.

Mix av teori och praktik

Utbildningen är uppbyggd av ämneskunskaper, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Vid sidan av ämnet idrott och hälsa, som du läser sammanlagt tre terminer studerar du också ett andra ämne i två terminer.

Utbildningen har både teoretiskt och praktiskt innehåll. I de teoretiska studierna ingår bland annat pedagogik, hälsa och fysiologi. Idrottslära omfattar teori och praktik i bland annat bollspel, gymnastik, friidrott, rörelse, dans och friluftsliv i skog-, vatten- och fjällmiljöer.

Karriärvägar

En examen från GIH värderas högt och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning blir du tvåämneslärare med goda möjlighetere på arbetsmarknaden. Du kan också välja att fortsätta studera eller forska.

Hitta på sidan

Andra ämnet

Som student på ämneslärar-programmet är det obligatoriskt att läsa ett andra ämne. GIH samarbetar med Södertörns högskola och Stockholms universitet, vilket gör att du får uppleva även andra lärmiljöer.

Nyfiken på GIH? Kom på Öppet hus!

På Öppet hus den 23 mars 2023 får du veta mer om våra utbildningar och träffa lärare och studenter.

JORUN FALCH:"Att plugga på GIH är det bästa beslut jag fattat"

Anna Olsson:"Jag vill förmedla att träning och rörelse är för alla"

Erik Peterson:"Idrottsintresset skapar samhörighet"

Senast ändrad:1 Feb 2023