"Jag vill göra idrott till det roligaste skolämnet"

Intresset för idrott och ledarskap ledde till att Martin Segerlund valde att studera på ämneslärarprogrammet. Nu vill han få barn och unga att upptäcka tjusningen med idrottslektionerna.

– På GIH får jag lära mig mycket om olika idrotter och grundläggande inom bollsporter, men framför allt hur man lär ut pedagogiskt för att få så många som möjligt att vara aktiva på idrottslektionerna, säger Martin.

Martin har valt att bli tvåämneslärare, vilket innebär att hans utbildning är femårig och att han får ytterligare ett ämne att undervisa i. För hans del blir det geografi som han anser inte bara är kartor utan även inbegriper människors livskvalitet och hälsa.

Vill få elever att ha roligt

Sedan 2013 får idrottslärare undervisa i hela grundskolan och gymnasieskolan. Martin har under sin praktik varit på både mellanstadium, högstadium, gymnasieskola och särskola och känner att alla åldrar har både fördelar och nackdelar.
– De yngre skoleleverna är mer spontana och livliga, medan de som går i gymnasiet redan är formade. Men det som är roligt med gymnasieskolan är att eleverna ger feedback, ifrågasätter och utmanar, vilket gör att jag hela tiden måste vara alert och tydlig med mina instruktioner. Och det är extra roligt att nå fram till de elever som bestämt sig för att det är tråkigt med lektionen och få dem att tycka att det är roligt att röra på sig.

Motivation – i och utanför skolan

Som idrottslärare är syftet med lektionerna att de ska vara roliga och funka för alla, vilket är en svår balansgång om en elev till exempel har en funktionsvariation, inte vill vara delaktig eller inte känner sig lika duktig som de andra. Samtidigt ska det vara en utmaning för de som redan är duktiga inom en idrott.
– Jag tyckte själv att idrotten var det roligaste ämnet i skolan, och jag vill gärna återskapa den känslan hos eleverna och bidra till att de även vill motionera på fritiden. I skolan når vi dem först och därför har vi idrottslärare ett stort ansvar för att påverka. Genom att skapa ett intresse hos eleverna kan jag bidra till att fler får ett hälsosamt liv. Det är häftigt!

Hitta på sidan

Martin Segerholm

Namn:
Martin Segerlund

Student på:
Ämneslärarprogrammet

Vill du bli idrottslärare?

Senast ändrad:24 Nov 2022