Stipendier

GIH utlyser stipendier varje vår och höst.

När utlysningen öppnar skickas ett informationsmejl ut till alla studenter om vilka stipendier som är öppna för ansökan.

Ansökan

Ansökan är öppen mellan 11 februari och 22 februari 2019.

Ansökningsblanketten skrivs ut och fylls i. OBS använd bläckpenna, blyerts är inte giltigt eftersom det går att sudda. 

I ansökan specificerar du vilka saker du vill köpa och den sammanlagda kostnaden för dessa. Det finns en ansökningsblankett för varje öppen fond. Se längre ner på sidan under blanketter.  

Din ansökan lämnas in till GIH:s reception på öppettiderna. Ansökan behöver lämnas in då receptionen är bemannad eftersom receptionen behöver din signatur på en inlämningslista då ansökan tas emot.

När ansökan är inlämnad kan du inte få tillbaka eller komplettera den. Om du vill spara en kopia på sin ansökan bör du därför göra kopian innan du lämnar in ansökan.

Godkänt resultat ska ha uppnåtts på alla tidigare läsår vid GIH med 60 hp varje läsår. 

Studieintyg från Ladok ska bifogas ansökan så att det syns vilka kurser du har läst vid GIH. Studieintyget kan du skriva ut från Mitt Ladok. Du kan välja ifall du vill bifoga nationellt studieintyg eller studieintyget där endast GIH:s kurser finns med, båda går bra att använda. Registreringsintyg behöver du inte bifoga.

Det går att få stipendium en gång per år ur varje fond. Med år menas kalenderår och inte läsår. Om man blir beviljad ett stipendium behöver man därmed vänta ett år innan man kan bli behörig igen till samma fond.

Beslut om stipendium för våren 2019 anslås i receptionen då beslut har fattats.

Frågor

Om du har frågor som du inte hittar svar på dessa sidor, mejla nämndens stiftelsenamnden@gih.se 

Utbetalning

Granskning, bedömning och beslut på vilka som erhåller stipendier tar cirka två månader. Utbetalning av beviljade stipendier görs ungefär en månad efter beslut.

Redovisning

Redovisning gör du bara om din stipendieansökan beviljats. Redovisning görs då i blanketten "Redovisningsblankett" och kvitton eller vidimerade kopior på kvitton bifogas för alla saker du har köpt.

En vidimerad kvittokopia är en kopia på ett kvitto där det intygas att kopian överensstämmer med originalet. Be gärna någon som är anställd på GIH att intyga kopian.

Observera att GIH kan göra stickprov och begära att få se dina originalkvitton.

Mejla redovisningen tillsammans med scannande vidimerade kvitton till stiftelsenamnden@gih.se

Det går även att lämna in redovisningen i receptionen (under öppettiderna) tillsammans med originalkvitton eller vidimerade kvitton.

Datum för redovisning är:

  • höststipendier 8 juni
  • vårstipendier 31 december

Blanketter


Ansökningsblankett Elin Johnsons fond-Samfonden vt19.pdf

Ansökningsblankett Karin Ljungwaldhs fond - lärarstudenter - V19.pdf

Ansökningsblankett -Karin Ljungwaldhs fond Lärarstipendium 2019.pdf

Nomineringsblankett Överste och Fru Adolf Johnssons fond v19.pdf

Redovisningsblankett HT18.pdf

Redovisningsblankett V19.pdf

Fonder

FondÄndamål
Elin Johnsons fond

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan för student inom programutbildning, på grund- och avancerad nivå samt vid utbildning på forskarnivå. Utländska studenter som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande i samverkan med GIH ska särskilt beaktas.

Läs mer på sidan Elin Johnsons fond och Samfonden

Samfonden Samma som Elin Johnsons fond
Karin Ljungwaldhs fond

Enligt testator ska stipendier ur fonden utdelas till kvinnliga studenter vid ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan. 85 % av disponibelt belopp skall avsättas för detta ändamål.

Enligt testators vilja ska stipendier ur fonden utdelas som resestipendier till kvinnliga lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Av disponibelt belopp skall 15 % avsättas för detta ändamål.

Läs mer på sidan Karin Ljungwaldhs fond

Överste och Fru Adolf Johnssons fond

Enligt testators vilja ska medel ur fonden utdelas efter förslag av lärarkollegiet som stipendier åt behövande, duktiga studenter på så sätt att det årligen disponibla beloppet till stipendier blir lika stort för kvinnliga och manliga studenter.

Läs mer på sidan Överste och fru Adolf Johnssons fond

Ledamöter

Länk till sidan Stiftelsenämndens ledamöter.

Adress till denna sida: www.gih.se/stipendier

Stipendier

Du som GIH-student kan söka stipendier. Ansökan är öppen mellan 11 och 22 februari 2019. (icon) Läs mer om hur du ansöker