Öppna föreläsningar

Välkomna till 2019 års öppna föreläsningar vid GIH!

De äger rum i mars/april på lördagar klockan 11:00 – 12:30 i GIH, Lidingövägen 1, vid Stockholms Stadion. Lokal GIH:s aula. Förutom föreläsningen den 30 mars som äger rum i Ekotempet i Hagaparken.

Fri entré, ingen förbokning möjlig.

Ta del av tidigare Öppna föreläsningar längst ned på sidan.

2019-03-09

Idrottens talangjakt - urval inom barn- och ungdomsidrotten
Högskolelektor  Magnus Kilger

Sökandet efter särskilt begåvade barn har en lång historia – inte minst inom idrotten. Det finns ett närmast oändligt intresse för unga idrottstalanger. Samtidigt pågår en debatt om urvalets legitimitet, dess moraliska aspekter och svårigheterna med att förutse framtida framgång. Denna föreläsning handlar om talangurval inom barn- och ungdomsidrotten. Den tar även upp konsekvenserna – inte bara för idrottsrörelsen – utan även för hur detta producerar åtråvärda ideal hos idrottande barn.

2019-03-16

Unga vuxna och risk för hjärt-kärlsjukdom
Högskolelektor Maria Fernström

Hjärt-kärlsjukdom är en av våra vanligaste och allvarligaste sjukdomar som leder till ökad risk för både hjärtinfarkt och stroke. Sjukdomen utvecklas under lång tid och därför är det viktigt att grundlägga goda vanor redan i unga år. Den snabba utvecklingen i samhället har medfört att kost- och träningsvanor har ändrats. Föreläsningen presenterar frisk- och riskfaktorer för personer mellan 18 och 25 år.

2019-03-23

Är de paralympiska idrotterna rättvisa?

Doktor Carla Nooijen 

I sporter som kampsport och tyngdlyftning används viktklasser för att motverka deltagares olika skillnader i kroppsstorlek. På liknande sätt använder man i de paralympiska idrotterna olika klasser för att motverka ojämlikhet på grund av art och grad av funktionsnedsättning. Hur fungerar denna klassificering? Är den rättvis? Går det att lura systemet? Här presenteras en analys utifrån de senaste rönen. Föreläsningen ges på engelska.

2019-03-30

Linné, Ling eller Lindhard - vem hade rätt?
Professor Peter Schantz
Synen på fysisk aktivitet och hälsa har varierat stort över tid, och det ända in i vår egen tid. Kom och ta del av en föreläsning i Ekotemplet i Hagaparken där detta uppmärksammas. Deltagarna får även göra egna mätningar av miljömässigt välbefinnande och promenera till Per Henrik Lings friluftsgrav vid norra Brunnsviken. Maximalt 60 deltagare. Boka plats via e-post till receptionen@gih.se.

2019-04-06

Vad innebär det att vara hälsopedagog?
Hälsopedagogerna Vladimir Savecs, Frida Bergström, Karin Sundin, Kajsa Snidare och Benjamin Langels 
En hälsopedagogs uppgift är att öka hälsa och förebygga ohälsa i samhället. Men vad innebär det i praktiken? Fem hälsopedagoger berättar om sina varierande yrkeserfarenheter från motiverande samtal, personliga tränare till ledarledd fysisk aktivitet och övrigt hälsoarbete. Hälsopedagoger kan få jobb inom olika träningscenter, kommuner, landsting och staten. Exempel ges på specifika insatser för skilda målgrupper, som friska, äldre, de med missbruksproblematik och psykisk sjukdom. 

Kontaktperson för GIH:s öppna föreläsningar:
högskolelektor Karl Daggfeldt

Tidigare föreläsningsprogram

Öppna föreläsningar 2019
Öppna föreläsningar 2018
Öppna föreläsningar 2017
Öppna föreläsningar 2016
Föreläsning med Örjan Ekblom "Hur hjärnan påverkas av stillasittande och träning"
Föreläsning med Mikael Mattsson "Gener, teknologi och träningsoptimering - oavsett nivå"
Föreläsning med Toni Arndt "Varför ska jag springa barfota?" 
Öppna föreläsningar 2015
Öppna föreläsningar 2014 
Öppna föreläsningar 2013
Öppna föreläsningar 2012
Öppna föreläsningar 2011
Föreläsning med Kent Sahlin "Träning av uthållighet" i ppt
Öppna föreläsningar 2010
Öppna föreläsningar 2009
Föreläsning med Michail Tonkonogi "Styrketräning för äldre"
Öppna föreläsningar 2008
Öppna föreläsningar 2007
Öppna föreläsningar 2006
Öppna föreläsningar 2005
Föreläsning med Ingegerd Ericsson 12 feb 2005
Öppna föreläsningar hösten 2004
Öppna föreläsningar våren 2004

Adress till denna sida: www.gih.se/oppnaforelasningar