Om vår tillgänglighet

Gymnastik- och idrottshögskolan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur www.gih.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen, som vi byggt i innehållshanteringssystemet Sitevision.

Hur använder jag webbplatsen?

Läs mer på sidan Använda webbplatsen om hur du navigerar på och använder webbplatsen på bästa sätt. Där hittar du även information om hur du kan anpassa textstorleken och navigera med snabbkommandon.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.gih.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss. Se särskild kontaktruta. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vid utveckling av nya funktioner och tjänster så testas tillgängligheten innan lansering, och vi följer upp systemets rapportering kring tillgänglighet kontinuerligt. Vi utgår från att besökaren använder egen programvara för uppläsning av innehåll, i de fall behov finns.

Hur vi testat webbplatsen

Genom självskattning, dialog med vår utvecklingspartner, systemrapporter och testning genomförd av tredje part webperf.se

Senaste bedömningen gjordes den 4 maj 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 maj 2023.

Webbplatsen publicerades den den 29 november 2022.

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:4 Maj 2023