Om vår tillgänglighet

Gymnastik- och idrottshögskolan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur www.gih.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har valt ett nytt CMS för att kunna uppfylla tillgänglighetskraven. Strax efter lansering kommer vi att ta fram en ny tillgänglighetsredogörelse baserat på de nya resultaten och längre ned på sidan redogör vi för de delar som inte uppfyller tillgänglighetskraven fullt ut.

Hur använder jag webbplatsen?

Läs mer på sidan Använda webbplatsen om hur du navigerar på och använder webbplatsen på bästa sätt. Där hittar du även information om hur du kan anpassa textstorleken och navigera med snabbkommandon.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.gih.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs längre ned på denna sida.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Inget aktuellt innehåll innan lansering

Problem vid användning med nedsatt syn

  • Inget aktuellt innehåll innan lansering

Problem vid användning utan hörsel

  • Inget aktuellt innehåll innan lansering

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Inget aktuellt innehåll innan lansering

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Inget aktuellt innehåll innan lansering

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Inget aktuellt innehåll innan lansering

Problem vid användning med nedsatt kognitiv förmåga

  • Inget aktuellt innehåll innan lansering

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Inget aktuellt innehåll innan lansering

Innehåll som undantas från lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Inget aktuellt innehåll innan lansering

Hur vi testat webbplatsen

Genom självskattning och testning genomförd av tredje part webperf.se

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:7 Feb 2023