Tova Äng

Bibliotekare

E-post: tova.ang@gih.se

Telefon: 070-189 14 49

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1413

Tillhör: Förvaltning – Bibliotek, IKT, registratur och arkiv

Arbetar särskilt med

  • Bibliotekets undervisning på grundnivå

    Information

    Akademisk titel

    Magister, Biblioteks- och informationsvetenskap