Sandra Jederud

Högskoleadjunkt

E-post: sandra.jederud@gih.se

Telefon: 08-120 53 700

Besöksadress: Lidingövägen 1

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för idrott och hälsa

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Jag är deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.