Linnea Bruhn

Projektassistent

E-post: linnea.bruhn@gih.se

Telefon: 08-546 934 01

Besöksadress: Lidingövägen 1

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för hälsovetenskap