Charlotte Downing

Charlotte Downing

Projektassistent

E-post: charlotte.downing@gih.se

Telefon: 08-120 53 820

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1224

Tillhör: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, Sektionen för tränarskap och specialidrott

Disputation den 24 februari 2023 med avhandlingen ”Early specialising aesthetic performers: an investigation af conceptualisation, motivation and context” eller på svenska "Tidigt specialiserade utövare i estetiska aktiviteter: En undersökning av konceptualisering, motivation och kontext". 

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 10

Visa publikationerna i DiVA

Information

Akademisk titel

PhD, Master in Dance Science