Idrott och hälsa – nuläge och status, 7,5 hp

Kursen ingår i utbildning på forskarnivå vid GIH och är obligatorisk för lärare i idrott och hälsa som är antagna till forskarskolan i idrott och hälsas didaktik och forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare.

Kursen utgör den första gemensamma kursen av två inom forskarskolorna.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Utifrån svensk forskning om ämnet idrott och hälsa i skola och lärarutbildning redogöra för ämnets framväxt och nuläge samt relatera det svenska forskningsläget till internationell forskning om physical education.
  • Urskilja och jämföra olika teoretiska ansatser i studiet av idrott och hälsa i skola och i lärarutbildning samt dra några metodologiska slutsatser av olika ansatser.
  • Diskutera sitt eget forskningsprojekt i förhållande till olika perspektiv på hälsa, kropp och genus.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Kursen läses inom Forskarskolan idrott och hälsas didaktik som ges vid GIH.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022