Idrott och hälsa – ämnesdidaktik, 7,5 hp

Kursen innefattar introducerande föreläsningar och uppföljande litteraturseminarier kring kursens tre teman, lärande och bedömning i idrott och hälsa, didaktik och idrottsdidaktik respektive att vara lärare och undervisa i idrott och hälsa.

Kursen är obligatorisk för lärare i idrott och hälsa som är antagna till Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Urskilja, karaktärisera och kritiskt jämföra olika aspekter av undervisning och lärande inom det idrottsdidaktiska fältet.
  • Inta en kritisk och konstruktiv hållning till idrottsdidaktiska forskningstraditioner med särskilt avseende på frågor om undervisning och lärande i skola och lärarutbildning.
  • Föra en kritisk diskussion kring undervisning och lärande i idrott och hälsa utifrån centrala begrepp och teorier samt ge förslag på hur dessa skulle kunna utforskas.
  • Dra metodologiska slutsatser av olika sätt att formulera idrottsdidaktiska forskningsfrågor inriktat mot lärarutbildning i idrott och hälsa och dess relation till skolämnet idrott och hälsa.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Kursen läses inom Forskarskolan idrott och hälsas didaktik som ges vid GIH.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022