Kvantitativa metoder 4 hp

Kursplan

Innehåll

Kursen innehåller:

  • kvantitativa analyser av skillnader och samband
  • tillämpning av kvantitativa analysmetoder i linje med vetenskapliga frågeställningar och studiedesign

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Maj 2024