Fördjupad kvantitativ analys 7,5 hp

Kursplan

Innehåll

Kursen innehåller följande områden:

  • Databearbetning, analys och dataorganisering i statistikprogram,
  • Regressionsmodeller, multivariata modeller och longitudinella modeller.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Maj 2024