Deltagande i vetenskaplig konferens med egen presentation I–III 1,5 hp

Kursen omfattar enskilt arbete, deltagande i ett seminarium samt i en vetenskaplig konferens. Kursen kan läsas högst tre gånger.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Visa förmåga att med vetenskaplig noggrannhet skriva ett abstract eller färdigställa en poster som godkänns till internationell vetenskaplig konferens.
  • Presentera och diskutera abstract eller poster på det Idrottsvetenskapliga doktorandseminariet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Kursen ges inom utbildning på forskarnivå vid GIH och doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid GIH har en garanterad plats.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022