Datahantering för doktorander 3 hp

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Redogöra för datahanteringens olika moment.
  • Förklara betydelsen av välplanerad och strukturerad datahantering.
  • Visa prov på förståelse för hur synen på datahantering varierar inom olika forskningsområden.
  • Ge exempel på etiska, juridiska och forskningspolitiska frågor som påverkar hantering av forskningsdata.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022