Att söka forskningsanslag 3 hp

Kursen förutsätter att deltagarna är väl förtrogna med sitt specifika forskningsområde och kursen ska därför normalt ligga under den senare delen av utbildning på forskarnivå.

Kursplan

Innehåll

I kursen ska studenten:

  • känna till olika forskningsfinansiärer och deras fokusområden.
  • skriva en ansökan om forskningsmedel med vetenskaplig noggrannhet på ett kritiskt och självständigt sätt i förhållande till utlysningen samt kunna granska och värdera andras sådana arbeten.
  • presentera sin ansökan om forskningsmedel och kunna bemöta frågor om den.

Kursen omfattar föreläsningar och seminarier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022