Laborativa metoder inom idrotts- och arbetsfysiologi: bestämning av syreupptag, 4,5 hp

Till skillnad mot tidigare kurser i idrotts- och arbetsfysiologi på grund- och avancerad nivå ska deltagaren i kursen visa färdighet i att självständigt och med stor noggrannhet kunna utföra laborativa moment.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Utföra syreupptagningsmätningar (vilo-, submaximal-, tröskel-, maximal syreupptagningsförmåga) med direkt metodik (on-line system), och redogöra för metodens för- och nackdelar.
  • Visa färdighet i att hantera olika utrustningar för mätning av syreupptag (Douglassäckar, on-line teknik (per andetag och med blandningskammare), samt bärbar on-line utrustning).
  • Redogöra för- och nackdelar med olika försöksprotokoll för bestämning av maximal syreupptagningsförmåga samt laktat-tröskel.
  • Visa färdighet att utföra indirekta mätningar av maximal syreupptagningsförmåga, (Åstrand-, Ekblom Bak-, Pyramid-, Cooper-, Beep-, Yo-Yo-test) och redogöra för metodernas för- och nackdelar.
  • Visa färdighet att utföra mätningar med indirekt kalorimetri och bestämning av fettoxidation och energiomsättning i vila och vid arbete.
  • Utföra mätningar och beräkningar av arbetsekonomi (exempelvis löpekonomi och verkningsgrad vid cykling), och redogöra för beräkningarnas för- och nackdelar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå. Särskild behörighet Idrotts- och arbetsfysiologi (Sport and exercise physiology), 15 hp, FID19A eller motsvarande.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022