Laborativa metoder inom fysiologi: grundläggande biokemiska laboratorieanalyser av vävnadsprover, 4,5 hp

Praktisk laborativ kurs med individuellt upplägg där deltagaren ska lära sig teoretisk bakgrund, laborativ metodik, hantering av utrustning samt säkerhet och risker vid laboratoriearbete.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Visa kunskap och förståelse för säkerhetsrisker och visa färdighet att förhålla sig till dessa vid laboratoriearbete.
  • Visa kunskap och förståelse för den teoretiska bakgrunden till nedan angivna analysmetoder.
  • Kunna preparera vävnadsprover och blodprover för analys.
  • Kunna analysera halten av vävnads- och blodmetaboliter samt enzymaktivitet med spektrofotometrisk eller fluorometrisk teknik samt med plattläsare.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå. Grundläggande teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter i laboratoriearbete (pipettering, vägning av kemikalier, blanda lösningar justera pH) eller motsvarande.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022