Utbildning på forskarnivå, FNB

Att gå en utbildning på forskarnivå innebär att du ägnar dig åt ett forskningsprojekt under handledning och att du följer en individuell studieplan. Här hittar du kurser på forskarnivå som ges vid Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik.

Utbildning på forskarnivå vid Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik ger dig förutsättningar att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som också är attraktiv på arbetsmarknaden utanför akademin.

Kurser vid FNB

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om kurserna institutionen erbjuder, kontakta institutionssekreterare Susanne Löthman.

Har du övergripande frågor om utbildning på forskarnivå, kontakta studierektor Maria Ekblom.

Hitta på sidan

Senast ändrad:21 Apr 2023