Personal vid FNB

Här hittar du alla medarbetare vid Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, FNB.

Prefekt

 • Prefekt för institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  sofia.brorsson@gih.se

  08-120 53 865

Institutionssekreterare

 • Institutionssekreterare (tjänstledig)

  annika.pettersson@gih.se

  08-120 53 700

 • Institutionssekreterare

  susanne.lothman@gih.se

  08-120 53 724

Sektionen för laboratorier

Sektionen för tränarskap och specialidrott