Personal vid FNB

Här hittar du alla medarbetare vid Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, FNB.

Tillförordnad prefekt

 • Tf prefekt för Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, docent

  marcus.moberg@gih.se

  08-120 53 875

Institutionssekreterare

Sektionen för laboratorier

 • Professor, ämnesområdesansvarig för fysiologi

  abram.katz@gih.se

  08-120 53 855

 • Docent, högskolelektor

  anna.bjerkefors@gih.se

  08-120 53 747

 • Professor emeritus

  bjorn.ekblom@gih.se

  070-726 72 82

 • Affilierad forskare

  daniele.cardinale@gih.se

  073-701 44 15

 • Professor emerita

  eva.blomstrand@gih.se

  08-120 53 821

 • Docent, högskolelektor

  filip.larsen@gih.se

  08-120 53 797

 • Projektforskare, Laboratorieinstruktör

  fredrik.tinmark@gih.se

  08-120 53 743

 • Doktorand

  frida.liden@gih.se

  08-546 934 23

 • Docent, högskolelektor

  hans.rosdahl@gih.se

  08-120 53 737

 • Doktorand

  johanna.liljedahl@gih.se

  08-120 53 745

 • Projektforskare

  johanna.rosen@gih.se

  08-120 53 790

 • Doktorand

  jonas.enqvist@gih.se

  08-120 53 700

 • Doktorand

  kalle.torniainen@gih.se

  08-120 53 891

 • Doktorand

  lina.nilsson@gih.se

  08-120 53 849

 • Affilierad forskare

  luc.janssens@gih.se

  +32 49 5211257

 • Tf prefekt för Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, docent

  marcus.moberg@gih.se

  08-120 53 875

 • Projektforskare

  Marie.ohlsson@gih.se

  08-120 53 756

 • Biomedicinsk analytiker

  marjan.ponten@gih.se

  08-120 53 817

 • Projektforskare

  michaela.sundqvist@gih.se

  08 120 53 878

 • Doktorand, laboratorieingenjör

  olga.tarassova@gih.se

  08-120 53 744

 • Doktorand

  oscar.horwath@gih.se

  08-120 53 845

 • Affilierad forskare

  sarah.blackwood@gih.se

  08-120 53 700

 • Doktorand

  stefan.höög@gih.se

  08-120 53 759

 • Professor, prorektor, ämnesområdesansvarig för biomekanik

  toni.arndt@gih.se

  08-120 53 739

 • Docent, projektforskare

  william.apro@gih.se

  08-120 53 867

 • Gästprofessor

  yves.vanlandewijck@gih.se

  08-120 53 857

 • Affilierad forskare

  08-120 53 700

Sektionen för tränarskap och specialidrott