Senaste nytt

Nyheter

 • Ökad kondition minskar risk att drabbas av prostatacancer

  En studie från GIH visar att en årlig ökning av konditionen med tre procent eller mer samvarierar med 35 procent lägre risk att drabbas av prostatacan...

  Forskning

 • Ledarskapsutbildning för fotbollstränare

  Nu kan fler fotbollstränare få en omfattande och högkvalitativ ledarutbildning, vilket gynnar både barn, ungdomar och seniorer inom amatör- och elitve...

  Samverkan

 • Framtiden är både krävande och ljus

  Ett nytt år har påbörjats. Den högre utbildningen och forskningen i Sverige står inför ännu ett krävande år. Trots betydande anslag från regeringen ti...

  Rektorn har ordet

 • Forskning ska utreda övergrepp i hästmiljö

  Det finns idag ingen vetenskaplig forskning om sexuella trakasserier och övergrepp inom hästmiljöer. Stiftelsen Hästforskning har beviljat fyra miljon...

  Samverkan

 • Fri träning börjar vecka 3

  Fri träning är motionspass för allmänheten som leds av GIH-studenter som en del i deras utbildning. Under hösten äger fri träning rum på måndagar, ons...

  Samverkan