Spännande förändring för framtiden

Den 23 maj fattade regeringen beslut om att förlänga mitt uppdrag som rektor för GIH i ytterligare tre år. Jag är mycket glad över detta. Det är en stor ära för mig och ett stort ansvar.

Bild på staty utanför GIH

Vi har genomfört mycket tillsammans, och vi har mycket spännande kvar att göra. Planeringen för ett intensivt kommande läsår har redan börjat och vi hoppas att välkomna många nya studenter till höstens spännande utbildningar.

Den värld vi lever i förändras och GIH behöver förändras. Utan förändring, ingen framtid. Genom förändring skapar vi tradition och en lång historia.

Rådande omvärldsbild pekar på en ny och dystrare tid, ett nytt geopolitiskt läge formas, och en annan prioriteringsordning följer. Detta påverkar oss som personer, men omvärldsläget förändrar också villkoren för vår sektor; dess betydelse och roll.

Nya utmaningar tillsammans

När våra perspektiv utmanas, och när hoppet om en bättre värld sviktar, behövs akademin som allra mest. För att ge framtidstro. Utbildning, forskning och utblickande samverkan påminner oss om betydelsen av att se och inte sluta oss.

Vår roll är viktig och GIH har svarat upp väl mot tidens nya utmaningar och förutsättningarna. Vi minns förra sommarens orosmoln och det sviktande söktrycket. Med förenade krafter har vi nu vänt utvecklingen. Institutionerna, Förvaltningen, Ledningen, Styrelsen och Studenterna. Tillsammans. Vi har gjort skillnad, i stort och smått. Tack till alla som bidragit med värdefulla insatser!

GIH når nya höjder

Vi har tillsammans arbetat med en stor omställning av vår verksamhet. Vi har utvecklat och vitaliserat våra utbildningar. Vår forskning och samverkan når nya höjder. Vi har förbättrat vårt administrativa stöd. Vi har inrättat nya arbets- och ledningsformer som gjort oss mer snabbfotade än tidigare.

Studenternas delaktighet är starkare än någonsin. Vi kan alltid göra mer, men vårt gemensamma arbete har skaffat oss en bra utgångspunkt att bygga vidare på. Våra olika framtidshorisonter har vi formulerat i en nya strategisk plan och därigenom fått en gemensam plattform. Så låt oss tillsammans titta framåt.

Ambition, kvalitet och relevans

GIH ska vara ett kraftcentrum för utbildning, forskning och samverkan. Vårt arbete kan nu utgå från en ny och högre ambitionsnivå. Vår verksamhet ska hålla hög kvalitet. Vi ska vara synliga och relevanta. En efterfrågad aktör i utbildning, forskning och samverkan. Vi ser gärna ett utökat uppdrag. Kanske någon ny satsning. Kraft framåt.

Vår uppgift är att utveckla GIH. Tillsammans. GIH, det är vi. Allihop, tillsammans, och vår bästa tid har vi framför oss. En framtid att se fram emot. Ljus och hoppfull.

En hel sommar väntar nu på oss. Vi får möjlighet att hämta ny kraft och inspiration. Njut av att vara i sommartid! Jag hoppas att ni alla får en fantastisk sommar, och var rädda om er! Gör gott och giv hopp!

Glad sommar!

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:18 Jun 2024