Akademiska högtidens fördelar

”Det är en säregen tid vi lever i. Omvärldshändelser utmanar nu våra perspektiv. I tider när det mest osannolika blir verkligt och framtidstron sviktar behövs akademin som allra mest. Det fria och systematiska kunskapssökandet påminner oss om betydelsen av att se och inte sluta oss. Inte som individer, inte som samhällen, inte som värld.

Bilden visar studenter som firar

Sökandet efter ny kunskap öppnar våra ögon. Nyfikenheten och den kritiska hållningen ställer viktiga frågor, ger perspektiv och nödvändig reflektion. Utforskandet skapar utveckling och nya möjligheter. Oordning blir till ordning, och öppnar för ny ordning.

Idag hyllar vi detta ambitiösa arbete. Utbildning och forskning i fri kunskapsbildning till det omgivande samhällets nytta. För en levande demokrati och för en bättre värld.”

Akademiska högtiden lyfter GIH som lärosäte

Så började jag mitt högtidstal på GIH:s Akademiska högtid den 3 maj. Det var i sanning en högtidlig dag i festens tecken, även om omvärlden kräver mycket av akademin. Under dagen firade vi våra nya doktorer, docenter och professorer, delade ut välförtjänta priser samt utsåg två välrenommerade hedersdoktorer. Festföremålen för dagen var långt fler än vanligt.

Den Akademiska högtiden var för oss också ett tillfälle att uppmärksamma GIH som lärosäte. Under de senaste åren har högskolans externa forskningsfinansiering tagit jättesprång. Vi har på ett genomgripande sätt utvecklat, byggt ut och vitaliserat vårt utbildningsutbud. Vår samverkan med det omgivande samhället har antagit nya former och fördjupats. Studentkårens delaktighet har stärkts. Förändring är vår framtid.

Rörelse och hälsa i fokus

Vår ambition som lärosäte är excellens, innovation och internationell utblick. Genom utbildning, forskning och samverkan ska GIH arbeta för en positiv samhällsutveckling med rörelse och hälsa i fokus. Det har vi tillsammans slagit fast i vår nya strategiska plan.

Sommar med avkoppling och reflektion

Men nu är sommarlovet nära. Det är slutspurt för studenter och medarbetare. Mycket ska hinnas med på kort tid. Tillsammans med våra studenter blickar vi fram emot en sommar med förhoppningsvis goda möjligheter till avkoppling, semester och reflektion.

Till hösten vill vi välkomna många nya och tidigare studenter fyllda med inspiration, drömmar och framtidstro. Det ser vi fram emot.

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:30 Maj 2024