Elever på ishockeygymnasium vill bli mer aktiva i undervisningen

Resultatet från Sara Ridderlunds licentiatuppsats om ishockeygymnasiet visar att undervisningen kan utvecklas till att bli mer elevcentrerad och kommunikativ.

Bild på Sara Ridderlund

Elever blir mer engagerade

Genom att flytta fokus från lärarstyrd undervisning till en elevstyrd modell där eleverna är mer involverade i beslutsprocesserna, kan utbildningen bli mer engagerande och anpassad till elevernas behov och intressen. Detta synsätt kan definitivt bidra till en mer dynamisk och inkluderande lärmiljö, vilket verkar ha varit väl mottaget av eleverna på ishockeygymnasiet.

– När jag planerar undervisningen utifrån att eleverna också ska bestämma, bjuder jag in dem till att kommunicera mer. Om jag som lärare fattar alla beslut, blir utrymmet för elevernas kommunikation minimal, säger Sara Ridderlund.

Tävlingsidrott är modell för undervisningen

Att använda sporten som en plattform för att utforska och utveckla undervisningsmetoder kan vara ett effektivt sätt att förändra traditionella undervisningsnormer, vilket även kan leda till utvecklingen av yrkesspråk inom idrottsutbildning. Det är också intressant att Sara använt både direkta observationer och personliga reflektioner för att samla data, vilket ger en mer djupgående förståelse av undervisningssituationen.

– Normer är föränderliga och genom att undervisa på ett mer varierat sätt finns även möjligheter att utveckla ett yrkesspråk inom undervisningen i idrott, avslutar Sara Ridderlund.

Läs hela pressmeddelandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

  • Sara Ridderlund´s profilbildDoktorand i idrottsvetenskapSara Ridderlundsara.ridderlund@swehockey.se070-445 04 26
  • Håkan Larsson´s profilbildProfessor, ämnesområdesansvarig för IdrottspedagogikHåkan Larssonhakan.larsson@gih.se08-120 53 828

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:24 Maj 2024