Hög kondition minskar risk för depression och sjukskrivning i vissa grupper

Denna studie från Gymnastik- och idrottshögskolan ger värdefulla insikter i sambandet mellan kondition och mental hälsa, speciellt med fokus på depression och relaterad sjukskrivning.

Bilden visar cykeltest på GIH

Fördelar med fysisk kondition skiljer sig åt

Genom att analysera data från nästan 330 247 individer i den arbetande svenska befolkningen över en period från 1982 till 2020 kunde forskarna studera de långsiktiga effekterna av kondition på risken för depression. Resultaten visar att högre konditionsnivåer är kopplade till lägre risk för depression samt färre fall av sjukskrivning på grund av depression.

Studien är särskilt intressant då den visar att fördelarna med högre kondition inte är lika för alla demografiska grupper. Effekterna var mest påtagliga hos män, yngre personer och de med lägre utbildningsnivå. Dessa resultat tyder på att riktade insatser för att öka konditionen potentiellt kan optimera de mentala hälsofördelarna för dessa specifika grupper.

Inverkan även på det mentala välbefinnandet

Dessutom är forskarnas poängtering av studiens observationskaraktär viktig. Även om tydliga samband mellan kondition och minskad risk för depression identifierades, krävs ytterligare forskning för att fastställa orsakssamband. Det är viktigt för tolkningen av resultaten, då främjande av kondition visar potential i att minska risk för depression, men andra faktorer som genetik spelar också en stor roll och bör utforskas vidare.

Sammanfattningsvis lyfter denna studie fram konditionens betydelse inte bara för den fysiska hälsan, men också för dess potentiella inverkan på det mentala välbefinnandet. Detta kan påverka både hur man riktar insatser för folkhälsan och individuella hälsopraktiker, särskilt hur dessa tillämpas på demografiska grupper som kan dra mest nytta av dem.

Läs hela pressmeddelandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Preventive Medicine. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om E-PABS forskningsmiljö för fysisk aktivitet och hjärnhälsa på GIH.

Kontakt

  • Camilla Wiklund´s profilbildpostdoctoralCamilla Wiklundcamilla.wiklund@gih.se+46 8-120 53 897
  • Elin Ekblom Bak´s profilbildProfessor, Docent, Director of studies, Senior lecturerElin Ekblom Bakelin.ekblombak@gih.se+46 8-120 53 861

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:21 Maj 2024