Ny högskolestyrelse utsedd av regeringen

Den nya högskolestyrelsens externa ledamöter är nu utsedda av regeringen. På bilden nedan syns Eva Nordmark, GIH:s nya styrelseordförande.

De externa ledamöterna i nya styrelsen

Högskolestyrelsen består av ordförande, externa ledamöter, rektor, lärarrepresentanter och studentrepresentanter samt fackliga representanter och ledamöter med närvaro- och yttranderätt.

Mandatperioden för den nya styrelsen är 17 månader och gäller från den 1 maj 2023.

Namnen på de externa ledamöterna i styrelsen:

  • Eva Nordmark, ordförande, före detta arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
  • Per Bengtsson, före detta universitetsdirektör på Karolinska Institutet
  • Erik von Hofsten, verkställande direktör
  • Birgitta Ljung, organisationskonsult
  • Mats Sundin, företagare och tidigare ishockeyspelare
  • Ella Bohlin, konsult och före detta regionråd i Stockholm
  • Helen Dannetun, professor och före detta rektor
  • Kent Henningson, bildningsdirektör

GIH hälsar dem alla varmt välkomna!

Avtackning av tidigare styrelse

I samband med sista styrelsemötet avtackades den avgående styrelsen. Lärosätet riktar ett stort tack till de avgående styrelseledamöter vilka bidragit till att ha skapat möjligheter för högskolans utveckling och förändring. Ett särskilt tack till ordföranden Björn Eriksson som med sitt skickliga ledarskap och höga ambition väglett högskolan in i framtiden.

På bakre raden från vänster på bilden ovan syns Sofia Ericsson, Anna Olsson, Therese Waerner, Eva Fernvall, Annika Semb Granhed, Ulrika Tranaeus, Fredrik Svanström och Fredrik Strömholm.

Främre raden från vänster visar Per Nilsson, Björn Eriksson, Tony Grimaldi, Helen Dannetun, Ella Bohlin, Marjan Pontén, Cecilia Stålman och Kent Henningson.

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:16 Maj 2023