GIH söker skolor till forskningsstudie om fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Med start under höstterminen 2023 vill vi erbjuda skolor att delta i en stor, unik interventionsstudie med cirka 2 700 elever i årskurs 8, som genomförs i nära samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms stad (Idrottsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen).

Vi söker skolor som vill delta under läsåret 23/24

Vilka skolor kan vara med?

  • Skolor inom region Stockholm
  • Med elever i årskurs 8

Med start under höstterminen 2023 vill vi erbjuda skolor att delta i en stor, unik forskningsstudie med cirka 2 700 elever i årskurs 8 som genomförs i nära samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms stad (Idrottsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen).

Majoriteten av svenska ungdomar rör sig lite och sitter dessutom mycket. Parallellt rapporteras en ökad förekomst av självskattad psykisk ohälsa och sänkt välbefinnande hos ungdomar. Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera om en insats i skolan med olika former av fysisk aktivitet och läxläsning under en förlängd skoldag, främjar psykisk hälsa, kognition och skolprestation hos ungdomar samt minskar ojämlikhet i hälsa.

Vad innebär det att delta i studien?

Hälften av skolorna kommer att slumpas till att delta i en intervention och hälften slumpas till en kontrollgrupp. Interventionsskolorna kommer under 6 månader förlänga skoldagen med tre schemalagda timmar per vecka för eleverna i årskurs 8, där tiden delas upp på följande sätt:

  1. En timmes läxläsning med korta pauser av fysisk aktivitet.
  2. En timmes promenad med ljudbok där Storytel kommer att stå för abonnemang. Språklärare i årskurs 8 kan med fördel inkluderas i planering och genomförande av aktiviteten.
  3. En timme fysisk aktivitet som anordnas vissa veckor i en av Stockholms stads simhallar med utbildade ledare och andra veckor i skolans egen regi. Förhoppningen är att erbjuda en bred variation av aktiviteter för att alla elever ska ges möjlighet att hitta något som de gillar.

Interventionsskolorna behöver göra följande

  • Förlänga skoldagen tre timmar per vecka för årskurs 8
  • Tillhandahålla personal för dessa extra tre timmar
  • Tillhandahålla lokaler för läxläsning

Mer information

För ytterligare information och intresse att delta i studien, kontakta ansvarig forskare:

Gisela Nyberg, lektor, Gymnastik- och idrottshögskolan
hjarnhalsabarn@gih.se

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:28 Mar 2023