Öppen föreläsning om fysisk aktivitet vid depression

Lyssna till Eva Andersson, docent vid GIH, som berättar om fysisk aktivitet och dess effekt vid depression och ångestsyndrom.

Fysisk aktivitet lika bra som tablettbehandling vid mild till måttlig depression

Fysisk aktivitet har både förebyggande och akuta effekter på minskade symtom/besvär vid såväl depression som ångestsyndrom. Dessutom ses en bra behandlingseffekt av fysisk aktivitet som enda åtgärd speciellt vid depression, enligt ett stort antal vetenskapliga studier.

I presentationen tas också upp evidens för att fysisk aktivitet kan resultera i en mångfald positiva fysiologiska förändringar i hjärnan och övriga kroppen hos individer utan och med depression och ångest. Även kopplingar mellan ökat stillasittande och psykisk ohälsa berörs

Ta del av föreläsningen på YouTube:

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:28 Mar 2023