GIH söker testperson till studie om fysisk aktivitet och hjärnaktivitet

GIH söker dig som är i åldern 20-40 år som är fri från kroniska sjukdomar och rökning till en studie om fysisk aktivitet, tankemässig förmåga och hjärnaktivitet.

Vi söker deltagare

Följande kriterier krävs för kvalificering till studien:

  • Kvinna eller man i åldern 20 - 40 år.
  • Fri från kroniska sjukdomar och rökning.

Personer med stressrelaterad ohälsa kan uppvisa symtom på allvarlig trötthet, nedsatt tankemässig förmåga samt minskad förmåga att tolerera emotionell och miljömässig stress. Vi vet idag att fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på psykisk hälsa och tankemässiga förmågor, men kunskapen kring hur sådana effekter ser ut hos personer med stress-relaterad sjukdom är otillräcklig.

Ett viktigt steg i att möjliggöra denna forskning är att först noggrant pröva och utvärdera det tilltänkta studieprotokollet, och för detta steg söker vi dig som är frisk.

Vad innebär studien?

Studieprotokollet innefattar bland annat fysisk träning och konditionstest, test av tankemässig förmåga, enkäter som rör till exempel psykisk hälsa och sinnesstämning, samt mätning av hjärnaktivitet.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och inleds under våren 2023. Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning på 500 kronor. Som deltagare får du även ett mått på din kondition.

Mer information

För ytterligare information, kontakta ansvarig forskare:

Maria Ekblom
Gymnastik- och idrottshögskolan
maria.ekblom@gih.se

För intresse att delta i studien, kontakta medverkande forskare:

Jonna Nilsson Horre
Gymnastik- och idrottshögskolan
jonna.nilsson@gih.se

Kontakt

  • Maria Ekblom´s profilbildProfessor, biträdande prefekt, studierektorMaria Ekblommaria.ekblom@gih.se08-120 53 736
  • Jonna Nilsson Horre´s profilbildBiträdande högskolelektorJonna Nilsson Horrejonna.nilsson@gih.se08-120 53 808
Senast ändrad:7 Mar 2023