Tidig specialisering inom estetiska idrotter och dans innebär inte nödvändigtvis sämre motivation

Charlotte Downing har i sin avhandling undersökt vad som kännetecknar tidig specialisering och hur det relaterar till motivation.

Definition av tidig specialisering

Definitionen av tidig specialisering innebär bland annat intensiv träning och ett tidigt inträde i idrotten. De idrotter som räknas som estetiska är all sorts gymnastik, konståkning och isdans, simhopp och konstsim. Även dansare har ingått i en av studierna.
– I många av dessa aktiviteter börjar deltagare i unga åldrar och kan intensifiera sin träning innan puberteten, säger Charlotte Downing.

Bidrar till forskningen

Den första studien är en litteraturöversikt för att undersöka hur samband mellan tidig specialisering och olika psykologiska aspekter har studerats tidigare. Resultatet visar att studierna är breda vad gäller sporter, prestationsnivåer och kön, men begränsade på andra sätt. Exempelvis är de flesta studierna från Nordamerika och få psykologiska aspekter har undersökts.
– Tidigare forskning har mest fokuserat på lagsporter som hockey och fotboll, men inte individuella sporter som dans och konståkning där tidig specialisering är vanligare. Därför bidrar denna avhandling till forskningen, säger Charlotte Downing.

Metod för att mäta

Inom ramen för den andra studien togs det fram en ny metod för hur tidig specialisering kan mätas. Det gjordes genom ett frågeformulär som skickades till 290 svenska utövare i åldern 12–20 år inom estetiska idrotter.
– Tack vare denna nya metod får vi fram i vilken grad någon har specialiserat sig tidigt, vilket är mera nyanserat än tidigare mätmetoder inom området, säger Charlotte Downing.

I den tredje studien användes detta mätverktyg, och det visade sig att det fanns få samband mellan tidig specialisering och olika aspekter av motivation. Däremot beskrev aktiva med högre grad av tidig specialisering att de i lägre grad deltog utifrån yttre motivation, såsom press.

Intervjuer kring motivation

Den fjärde studien är en kvalitativ studie som undersöker reflektioner kring motivation. Tio kvinnliga gymnaster och konståkare mellan 18 och 24 år som specialiserat sig tidigt intervjuades. De beskrev att deras motivation blev mera komplex över tid, men inre motivation framträdde starkt: det vill säga att de deltog i sin idrott till stor del utifrån glädje och egen utveckling. Detta gällde både när de började som barn och i deras nuvarande elitsatsning.

Långsiktiga konsekvenser

Tidig specialisering inom estetiska idrotter pågår runt om i världen och vissa menar att det påverkar motivationen så att många hoppar av.
– Avhandlingen visar att det är mer individuellt och vissa tränar helt enkelt för att de tycker det är roligt och för att få vara med sina vänner. Även om flera positiva aspekter av tidig specialisering lyfts fram så ifrågasätter jag i vilken utsträckning tidig specialisering kan vara ett välgrundat val av estetiska idrottare när det görs i ung ålder. Det kan få långsiktiga konsekvenser att ha begränsade upplevelser under barndomen, åtminstone om motivationen blir mer komplex på grund av ökad press och förväntningar att hela tiden bli bättre inom sporten, avslutar Charlotte Downing.

Läs avhandlingen “Early specialising aesthetic performers: An investigation of conceptualisation, motivation, and context” i GIH:s publiceringsdatabas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:10 Maj 2024