Sverige ska må bättre - en utbildning om barn och ungas hälsa

Generation Pep lanserar en gratis webbutbildning om barn och ungas hälsa som är faktagranskad av bland annat forskare på GIH. Utbildningen är tänkt att öka kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsosam mat och barn och ungas hälsa.

En grundläggande introduktion

– Generation Peps webbutbildning vill ge en grundläggande introduktion till kunskap om barn och ungas hälsa. Vi tror att tillgängligheten och flexibiliteten kommer att uppskattats av användarna som kan gå den enskilt eller i grupp, säger Örjan Ekblom, professor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, som deltagit i arbetet.

Bakom utbildningen står Generation Pep, i nära samarbete med och faktagranskad av forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet.

Vem kan gå utbildningen?

Alla som vill. Utbildningen riktar sig till dig som är vuxen och som möter barn i din vardag, exempelvis på förskolan, skolan, i barnhälsovården eller på fritiden – men också till dig som vill lära dig mer om fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar kopplat till barn och unga.

Utbildningen tar cirka 1 timme att genomföra men det är möjligt att pausa och komma tillbaka vid ett senare tillfälle för att slutföra utbildningen. Webbutbildningen erbjuder också diskussionsunderlag för vidare reflektion. Vid genomförd utbildning får du ett diplom som intygar att du gått utbildningen.

Läs mer och gå utbildningen på Generation Peps hemsida: https://generationpep.se/sv/webbutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Rekommenderad läsning

Senast ändrad:15 Feb 2023